Obsah NavigaceHledání

Úvodní informace · 7 06 2006 - 18:30 ^^

Úvod:

   Vítejte na stránkých věnovaných problematice urbanizace. Tyto stránky postupně vznikají jako webová prezentace mojí bakalářské práce na téma Teoretické přístupy ke studiu urbanizace, kterou zpracovávám v rámci svého studia na Přírodovědecké fakultě [externí odkaz] University Karlovy. Dá-li Bůh a počasí, bude to do května hotové…

   Aktualizace 1. června: Bakalářka hotova, teď už zbývá jen ji obhájit…

   Aktualizace 23. června: Bakalářkska práce úspěšné obhájena se známkou 2. Přikládám též posudek školitele [externí odkaz](.doc) a oponenta [externí odkaz](.doc) a moji prezentaci [externí odkaz](.ppt) k obhajobě.

   Aktualizace 11. srpna: Stránky dávám do lihu. Od října musím zase obtížně naskakovat do rozjetého rychlíku, do té doby plánuju bude-li čas přepracování stránek na statické, a to vzhledem k tomu, že MySQL od WZ je hodně pomalé, nebo rovnou změnu designu. Stručný návrh mojí nové vize je zatím umístěn na mých osobních stránkách [externí odkaz] a je pro ně uzpůsoben.

   Aktualizace 1. září: Přidávám prezentaci [externí odkaz] se kterou jsem měl možnost představit se na SVP konané v rámci XXI. sjezdu ČGS . Obsah prezentace je jen nepatrně odlišný od obhajoby, ale přednášený text jsem trochu zlepšil.


Než začnete, budete-li chtít, číst moji práci, byl bych rád, abyste vzali v potaz, že jsem si vědom nepřesností a nedokonalosti textu a to jak po obsahové tak po formální stránce.

S vývojem svých znalostí tématu bych stále větší část práce formuloval odlišně, ale na bakalářskou práci od jejího zadání 11. října jsem měl zhruba šest měsíců, a tomu také odpovídá doufám rozsah a kvalita práce.


Aktualizace 17. 12.2008 – Bakalářka ke stažení

   bakalářská práce v PDF [2926 kb]


Obsah stránek:

úvodní
   Úvodní stránka, na které se právě nacházíte

urbanizace
   Základní definice urbanizace

bakalářka
   Bakalářská práce po jednotlivých kapitolách

proč?
   Informace, proč jsem si zvolil ke zpracovaní téma urbanizace

chlistovak
   Informace o autorovi stránek

odkazy
   Seznam odkazů vedoucích na stránky s příbuznou tematikou


Použité technologie:

  • PHP administrace upravená z CSM systému textpattern [externí odkaz]
  • XHTML layout, validní podle norem konsorcia W3C [externí odkaz]
  • CSS design, validní podle norem konsorcia W3C [externí odkaz]


Poznámka: obrázky se neotvírají do nového okna, pro návrat stiskněte alt a šipku vlevo

Info: pokud najdete nějakou chybu, dejte mi prosím vědět na email, respektujte prosím pravidla chování na webu